בין תנ"ך לפוליטיקה המסכת הראשונה על הממשל המדיני בהקשר היסטורי

עמוס הופמן מבין חיבוריו של ג'ון ל ק , ( 1704-1632 ) המסכת הראשונה על הממשל המדיני היא טקסט נשכח . בעוד שהמסכת השנייה נחשבת לאחד החיבורים החשובים והמשפיעים ביותר בתולדות המחשבה המדינית , המסכת הראשונה נעזבת וזנוחה — היא נחשבת טקסט משעמם , טרחני ולא רלוונטי לשאלות פוליטיות עכשוויות . ואכן , מספר המחקרים על המסכת הזו קטן לאין ערוך לעומת המחקר הענף על המסכת השנייה והשלכותיה , ורק לעתים רחוקות היא זוכה להתייחסות שיטתית ומעמיקה . למרות ההתייחסות המסויגת של חוקרי המחשבה המדינית למסכת הראשונה , אין כל ספק שלוק ראה בשתי המסכתות חיבור אחד בן שני חלקים , שאין להפרידם : " , "לפניך כך כתב בהקדמה לקורא , " ראשיתו ואחריתו של דיון על אודות , "הממשל שתכליתו " לבסס את כס מלכותו של מלכנו ויליאם , מחדש המלוכה הגדול , ולחזק את זכותו לשלטון בהסכמת . "העם לפחות במחשבתו של לוק , אם כן , יש תלות של ממש בין שתי המסכתות . מנקודת מבט זו , אם מבקשים להבין את תורתו המדינית של לוק בהקשרה ההיסטורי , חשוב להכיר את המסכת הראשונה לא פחות מזו השנייה . דבריו של לוק בהקדמה למסכתות יצרו את הרושם אצל הקוראים , שחיבור זה נכתב...  אל הספר
רסלינג