תוכן העניינים

עמוס הופמן בין תנ"ך לפוליטיקה - המסכת הראשונה על הממשל המדיני בהקשר היסטורי 7 / הערה על התרגום 57 / פתח דבר 61 / פרק א ההקדמה 65 / פרק ב על השלטון האבהי והמלכותי 69 / פרק ג על זכות הריבונות של אדם הראשון , שניתנה לו על ידי הבריאה 79 / פרק ד על זכות הריבונות של אדם הראשון , מתוקף הענקה מאת האל , בראשית א , 87 / 28 פרק ה על זכות הריבונות של אדם הראשון , מתוקף שעבודה של חווה 107 / פרק ו על זכות הריבונות של אדם הראשון , מתוקף אבהות 115 / פרק ז על אבהות וקניין , המהווים יחד את מקורות הריבונות 137 / פרק ח על העברת כוח המלוכה הריבוני של אדם הראשון 143 / פרק ט על המלוכה , מתוקף ירושה מאדם הראשון 147 / פרק י על יורש כוח המלוכה של אדם הראשון 165 / פרק יא מיהו היורש 169 / הערות 225 /  אל הספר
רסלינג