המסכת הראשונה על הממשל המדיני

ג'ון לוק לוגוס | הקלאסיקה של הפילוסופיה המסכת הראשונה על הממשל המדיני לוגוס | הקלאסיקה של הפילוסופיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רות הכהן–פינצ'ובר פרופ' חנן חבר  אל הספר
רסלינג