רשימת המחברים

אלק אפשטיין המחלקה לסוציולוגיה , למדע המדינה ולתקשורת , האוניברסיטה הפתוחה עופר אשכנזי מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית על שם ריכרד קבנר , החוג להיסטוריה כללית , האוניברסיטה העברית חדוה בן ישראל החוג להיסטוריה כללית , האוניברסיטה העברית עדי גורדון מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית על שם ריכרד קבנר , החוג להיסטוריה כללית , האוניברסיטה העברית נדין גרלינג המחלקה למדעי היהדות , האוניברסיטה החופשית , ברלין המוזאון היהודי , ברלין תמר הימן המחלקה לסוציולוגיה , למדע המדינה ולתקשורת , האוניברסיטה הפתוחה מכון תמי שטינמץ למחקרי שלום , אוניברסיטת תל אביב יפעת וייס החוג להיסטוריה של עם ישראל , בית הספר להיסטוריה והמכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן , האוניברסיטה העברית בירושלים אניה זיגמונד מכון גוטליב שומאכר לחקר קשרי אירופה וארץ ישראל , אוניברסיטת חיפה ניצן ליבוביץ' החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב וקרן יד הנדיב זוהר מאור החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת בר אילן מרכז רוזנצוויג , האוניברסיטה העברית שלום רצבי המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן , החוג להיסטוריה של עם ישראל , אוניברסיטת תל אביב...  אל הספר
כרמל