האידאה הפוליטית של היהדות: אישי מרכז אירופה ב'ברית שלום' וזיקותיהם לאחד העם ולבובר

שלום רצבי כללי התבוננות , ולו גם שטחית ביותר , בפולמוסים שהתלקחו בעקבות מאורעות תרפ"ט סביב עמדותיהם של אישי החוג הרדיקלי ב'ברית , 'שלום כדוגמת הנס כהן , שמואל הוגו ברגמן , רוברט ולטש , גרשם שלום ואחרים , תגלה שידידים , תומכים ומתנגדים הפנו את תשומת הלב לזיקתם למשנתו של אחד העם . ואכן , זיקה זו קודמת מבחינת זמנה למודעותם של אישים אלה לשאלה הערבית ולהתעניינותם בה ' . על עומקה ועל שורשיה הרחוקים של זיקתם לאחד העם ניתן ללמוד מפעילותם התרבותית הענפה של חלק מהאישים הללו בשנים שבין תחילת המאה העשרים ומלחמת העולם הראשונה מחד גיסא ומהתמסרותם של אישים כמו שלום וסימון ללימוד ממקורות היהדות מאידך גיסא . גם הידרשותם הרבה אל משנתו של אחד העם - אם לשם הגדרת זיקתם אליה אם לשם תחימת גבולותיה אם לשם הגדרת הציונות ויעדיה בעקבות מאורעות תרפ"ט - מעידה על חשיבותה ועל מקומה המרכזי של זיקה זו . . 1 כך למשל מכס ברוד , חיי מריבה , ירושלים תשכ"ז , עמ' , 41 מספר על עיוניו בהשפעת הוגו ברגמן בכתבי אחד העם , אולם הוא אינו מאזכר בשנים המעצבות של ראשית המאה את השאלה הערכית . גם גרשם שלום בשני ספריו האוטוביוגרפיים העוס...  אל הספר
כרמל