רוברט ולטש כמייצג רעיון ה'הסכמה' בין יהודים לערבים

אניה זיגמונד 1 ' מלחמה או הסכמה ' ? הייתה הכותרת הברורה והפשוטה של מאמר פרי עטו של רוברט ולטש ( Weitsch ) משנת 1921 שתיאר את האפשרויות שעמדו בפני הציונות לאור הימצאותה של אוכלוסייה ערבית בארץ ישראל . כעורך הראשי של ה Rundschau j udische היה ולטש אחד הציונים דוברי הגרמנית המשפיעים ביותר בזמנו , והוא לא היה היחיד שהשתמש תכופות במונח 'הסכמה' . ( Verstandigung ) ניתן היה לקרוא על הצורך להגיע להסכמה כלשהי עם ערביי ארץ ישראל בכתביהם של רבים מבני זמנו , ובראש ובראשונה בכתביהם של ציונים גרמנים וגרמנים צ'כים , מאז תום מלחמת העולם הראשונה . ייחודיות עמדתה של הציונות הגרמנית והפרגאית ביחס ל'שאלה הערבית' איננה , אם כן , בגדר חידוש , אולם דומה כי ספרות המחקר טרם ירדה לעומקם של התופעה ושל שורשיה . טענתי היא שיש לכנות את הזרם הזה בתוך הציונות הגרמנית והפרגאית 'ציונות ההסכמה' ואת סוכניו 'ציוני . 'ההסכמה במחקר נהוג לקשור את ייחודה של הציונות הגרמנית והפרגאית לרעיון הדו לאומי . ברם אין לגזור גזרה שווה בין 'ציונות ההסכמה' לרעיון הדו לאומי , גם אם ציונים רבים שתמכו ב'הסכמה' ייצגו רעיון זה בפועל . ההתמקדו...  אל הספר
כרמל