מ'ברית שלום' ל'חוג 77': קבוצות פוליטיות שהונהגו בידי אנשי האוניברסיטה העברית במבט השוואתי

אלק ד' אפשטיין המאמר מוקדש לזכרו של ברוך קימרלינג , מורה ומורה דרך , בהוקרה על נכונותו לעזור שלא יודעת גבולות , נחישותו וגבורתו , כנגד כל הסיכויים , ועל אף כל המחלוקות הרעיוניות , מכל הלב . מבוא מאמר זה מוקדש לניתוח תופעה ייחודית בתרבות הפוליטית הישראלית , ומוצגים בו סקירה וניתוח של פעילויות התנועות והקבוצות הפוליטיות שהוקמו בתקופת היישוב והמדינה בידי אנשי האוניברסיטה העברית . אף שלא כל חברי התנועות הללו ( וגם לא רובם ) השתייכו לסגל האוניברסיטה העברית , ניתן לראות בבירור כי נציגיה זכו למעמד דומיננטי בכל אחת מהתנועות - שמואל הוגו ברגמן וגרשם שלום ב'ברית , 'שלום יהודה לייב מאגנס , מרטין בובר ועקיבא ארנסט סימון באגודת , 'איחוד' נתן רוטנשטרייך ב'מן , 'היסוד יהושע אריאלי ב'תנועה לשלום וביטחון' וזאב שטרנהל ב'חוג . ' 77 בתקופת היישוב היו פרופסורים רבים פעילים ב'ברית שלום' וב'איחוד' - שני ארגונים שקמו בזה אחר זה למען קידום התכנית הפדרלית של הקמת המדינה הדו לאומית בארץ ישראל . אגודת 'ברית , 'שלום שנוסדה ב 1925 והתפרקה ב , 1933 לא מנתה מעולם יותר ממאתיים חברים , אולם בזכות העובדה שבכירי ההוגים...  אל הספר
כרמל