'ציון': מלכות שמים או מלכות ישראל? בין 'ברית שלום' ל'ברית הבריונים'

שרה שטרסברג דיין ברצוני לדון כאן בוויכוח שהתנהל בזמנו בין 'ברית שלום' ל'ברית הבריונים' על אודות מטרתה ותפקידה של הציונות . חילוקי הדעות צצו כבר בימי התהוותן ופעילותן של שתי הקבוצות , בין השנים , 1933-1925 כשעיקר המחלוקת בנושא מתנהלת בין דובריהן הבולטים של שתי הקבוצות בימי הקונגרס הציוני ה י"ז בבזל , ביוני יולי . 1931 הכוונה היא לעימות בין האידאל של 'ציון' כ'מלכות ישראל מחודשת עלי קרקע , 'כאן כלומר מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל כולה , כפי שבאה לידי ביטוי בתפיסתו של אורי צבי גרינברג ( על יסוד השקפתו של זאב ז'בוטינסקי ' , ( לבין האידאל של 'ציון' כפי שתפס אותה הפלג הרדיקלי של אנשי ' ברית , 'שלום וביניהם עקיבא ארנסט סימון , גרשם שלום , שמואל הוגו ברגמן ורוברט ולטש . על פי תפיסה זו , מטרתה של הציונות היא תחייתה הרוחנית של היהדות בארץ ישראל , ומכאן תקרין לעם היהודי כולו ולאנושות מסר של אחדות , שלום , צדק וסולידריות בין יחידים , עמים , דתות ותרבויות , כהגשמת עול 'מלכות שמים עלי , 'אדמות לפי גרסתו של מרטין בובר . הם האמינו שניתן להגשים מטרה זו דרך בנייתה 2 של מדינה דו לאומית מתוך ויתור מראש ע...  אל הספר
כרמל