'קשה מכול נראית לי שאלת הערבים': ארתור רופין בין ציונות מעשית לדו־לאומיות ב'ברית שלום'

נדין גרלינג אגודת 'ברית שלום' נוסדה בשנת 1925 בירושלים , בביתו של ארתור רופין , מהחשובים שבציוני גרמניה בעת ההיא . רופין היה ראשון מומחי ההתיישבות בארץ 2 ישראל , ובמקורות מהתקופה הוא מוזכר כ'אבי מפעל ההתיישבות . 'הציונית אך הוא לא היה פוליטיקאי אלא עסק בארגון בניין הארץ ובניהולו . רופין עבר דרך ארוכה בעמדתו ביחס לשאלה היהודית ערבית בשלושים שנות מפעלו הארץ ישראלי . תחילה חשב במונחים אידאליסטיים לגמרי על היתוך העם היהודי עם העם הערבי ועל אחוות העמים . משנת 1925 ייצג , ביחד עם חבריו לדעה באגודת 'ברית , 'שלום את רעיון המדינה הדו לאומית . לאחר מאורעות תרפ"ט הקדיש את עצמו בהדרגה למטרה הפרגמטית של חיזוק האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל , ולבסוף , משנת 1937 ואילך , ראה את פתרון הסכסוך היהודי ערבי אך ורק בחלוקת הארץ לשתי מדינות עצמאיות . מאמר זה מבקש לעקוב אחר דרכו של רופין אל הציונות והדו לאומיות ואחר התפתחות עמדתו בנוגע ל'שאלה . 'הערבית דיטמר ויכמן , ( Wiechmann ) במסגרת ניסיונו לשרטט דיוקן מלא של אגודת 'ברית , 'שלום העריך את עמדתו של רופין כלפי הערבים כדלקמן : במבט כולל , הצהרותיו של ארתור רופי...  אל הספר
כרמל