'ציוני אבל לא יהודי לאומי': אלברט איינשטיין ו'ברית שלום' נוכח מאורעות תרפ"ט

עפר אשכנזי רק שיתוף פעולה ישיר עם הערבים יכול ליצור קיום בעל ערך ובטוח . אם היהודים לא יראו זאת יהיה מצבם הכללי של היהודים במכלול הארצות הערביות יותר ויותר בלתי נסבל . מעציב אותי פחות שהיהודים אינם חכמים מספיק כדי לתפוס את זה מאשר שאין בהם מידה מספקת של צדק כדי לרצות זאת ' . הפרופסור איינשטיין הציע הצעה מעשית לשם פתרון הקשיים . בהתחשב עם רוח הכנות של ההצעה , כנות המצויה בכל דבר שהפרופסור אמר - נעשה עכשיו הדבר לחובת הערבים והיהודים בארץ ישראל לחוות את דעתם על העניין . [ ... ] במצב הביש הנוכחי של המתיחות - זהו אושר לקשר את שמו של הפרופסור איינשטיין בהצעה , שבאופן אחר היתה יכולה להיות חשודה . התמרמרותו של הפרופסור איינשטיין על המצב הבלתי נוח של היהודים והערבים כלפי ממשלת המנדט כצדדים לוחמים מורגשת וכל אדם יתמוך בה . [ ... ] אפשרות גדולה ניתנת עכשיו לשתי העדות לכונן מין ועידה 'על יד שולחן . 'עגול 2 יש צורך ברצון טוב . הישנו ? בסוף אוגוסט , 1929 לאחר חודשים ארוכים של ליבוי יצרים , הגיעה לבסוף המתיחות בין שתי התנועות הלאומיות בארץ ישראל לנקודת רתיחה . גל האלימות ששטף את הארץ כולה הביא לזעזוע...  אל הספר
כרמל