הארץ הבלתי מושגת: על השורשים המרכז אירופיים של 'ברית שלום'

זוהר מאור היכולת המסוימת להתבונן על הציונות במבט רפלקסיבי ואף ביקורתי ( מבט המכונה לעתים קרובות ( 'פוסט ציונות' ותחושת המשבר הרווחת באשר לעתידו של המפעל הציוני הובילו את המחקר על אודות אגודת 'ברית שלום' והמשכיה לעדנה מסוימת . אכן , הגותה של האגודה ( הגותה ולא פועלה , כי בתחום זה עשתה באמת מעט מאוד ) ראויה לעיון לא רק בגלל הדמויות האינטלקטואליות המרשימות שנקבצו אליה או אל סביבתה אלא בגלל תפיסותיה המאתגרות את הנחות היסוד של מדינת ישראל נ אולם לטעמי , בין תפיסותיה של 'ברית שלום' לבין הביקורת הרווחת היום , מימין ומשמאל , על הציונות פעורה תהום . על תהום זו אנסה להצביע בסוף דבריי ואף לטעון ש'ברית שלום' אכן מציגה אפשרויות תרבותיות ופוליטיות מרתקות השונות באופן מהותי מאלו הקיימות בשיח הישראלי כיום . אולם כדי לשוב אל המציאות הישראלית העכשווית עלינו לפנות אל העבר , ולא רק אל העבר הירושלמי של שנות העשרים והשלושים אלא אף אל ההקשר המרכז אירופי , שרק מתוכו ניתן לשחזר את דרכם של כמה מאישיה הבולטים של האגודה . כבר נטען כי מערכת הנימוקים של חברי 'ברית שלום' לעמדותיהם אינה נשענת רק על המצב בארץ אלא גם ע...  אל הספר
כרמל