אתנו־לאומיות מרכז אירופית ודו־לאומיות ציונית

יפעת וייס אין דבר שאנו מוצאים מגונה יותר מפוליטיקה של חשבונאות כפולה . * רוברט ולטש בכל הענינים הנוגעים למולדת המשותפת , אנחנו , קודם כל ארץ ישראליים , ואחרי זה ערבים או יהודים . הרי אפילו בגולה היינו מוצאים יחס כזה אל המולדת לדבר טבעי . [ ... ] המולדת קודמת ללאום בארצות הגולה , קל וחומר בארץ ישראל , בארץ אשר בה אנו חפצים להיות לעם מדינה . הוגו ברגמן האומנם תידרדר הציונות לשוביניות חסרת טעם ? האומנם אין דרך להקצות בארץ ישראל תחום פעולה למספר יהודים גדל והולך בלי לעשוק את הערבים י אני רואה קושי מיוחד בשטח הקרקע המצומצם . אל נכון לא ירחק היום , כשלא תימצא עוד אדמה פנויה , והתישבותו של יהודי תביא בהכרח להרחקתו של פלח . [ ... ] ומה יהיה אז ? *** ארתור רופין  אל הספר
כרמל