פתח דבר: אגודה, אישים ורעיון

labours to neutralise , to absorb , or to expel them , destroys its own vitality ; a state A state which is incompetent to satisfy different races condemns itself ; a state which . which does not include them is destitute of the chief basis of self-government Lord Acton ( 1862 ) כדי שאני אהיה 'הרוב' מוכרח מישהו להיות 'המועט' ומובן שכשס שאני רוצה להיות ' , 'הרוב כך גם אותו מישהו . [ ... ] ומכיוון שכך יש לכל היותר אפשרות לדבר על שביתת נשק זמנית ועל תנאים של שלום מזוין [ ... ] ואנו גם לא נבטל על נקלה השקפה פסולה זו . ' החיה הרעה' שוכנת תדיר בנשמת האדם , והיא מוכנה תדיר להתפרץ ולהראות את נפלאותיה . בימי המלחמה [ מלחמת העולם הראשונה ] ראינו את רקודיה האיומים . ר' בנימין ( תרפ"ט ) אגודת 'ברית שלום' היא חידה לא פתורה . האגודה התגבשה בירושלים בשלהי שנת , 1925 זמן מה לאחר הקונגרס הציוני הי"ד . מייסדיה ביקשו להביא לתיקון משמעותי בעמדה הציונית כלפי יושבי הארץ הערבים וקראו 'לסלול דרך הבנה בין עברים וערבים , לצורות חיים משותפות בארץ ישראל על יסוד שווינון ] שלם בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעל...  אל הספר
כרמל