'ברית שלום' והציונות הדו־לאומית: 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית

עורך : עדי גורדון ' ברית שלום' והציונות הדו לאומית 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית יכרית שלומי והציונות הדו לאומית ' השאלה הערבית' כשאלה יהודית עורך עדי גורדון כרמל ירושלים מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית על שם ריכרד קבנר האוניברסיטה העברית בירושלים  אל הספר
כרמל