מקורות

איריגריי , ל' . ( 2003 ) מין זה שאינו אחד . תל אביב . רסלינג . בנג'מין , גי . ( 2005 ) כבלי האהבה : פסיכואנליזה , פמיניזם ובעיית השליטה . אור יהודה : דביר . בראונמילר , ס' . ( 1980 ) כניגוד לרצוננו : גברים נשים ואונס . גבעתיים : המין השני . גור , ע' . ( 2004 ) "הסרסור שלי לא היה צריך ללמד אותי כלום . אבא לימד אותי הכול : "בבית גילוי עריות כגורם מרכזי בהתדרדרות של נשים ונערות לזנות , סמים ופשע . בתוך : צ' זליגמן , ז' סולומון . ד , קל 7 ושברו . סוגיות כגילוי עריות . הקיבוץ המאוחד / מרכז אדלר , אוניברסיטת תל אביב . עמ' 457 . 482 גור , ע' . ( 2004 ) חוויתן של נשים שעסקו בזנות רחוב בישראל . חיבור לאחר קבלת תואר מוסמך , ביה"ס לעבודה סוציאלית , אוניברסיטת תל אביב . גיליגן , ק' . ( 1995 ) בקול שונה : התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה . תל אכיב : ספרית פועלים . דבורקין , א' . ( 2005 ) משגל . תל אביב : בבל . הרמן , ג' ל' . ( 1994 ) טראומה והחלמה . תל אביב : עם עובד . וולף , ו' . ( 1985 ) שלוש גינאות . ירושלים : שוקן . זומר , א' . ( 2004 ) להיות או לא להיות : טראומות ילדות והפרעות ניתוק . בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד