אחרית דבר

הצבת "האישה" פירושה הצבת "האחר" המוחלט , בלא הדדיות , ופירושה סירוב לקבל את האפשרות שהיא סובייקט עמית . ( סימון דה בבואר , . ( 2001 אני מבקשת מכם לרדוף את השליטה הגברית , משום שחובה להרוס אותה על מנת לשים קץ לפשע הזנות [ ... ] אנחנו יכולים לייעד את חיינו למען מיגור השיטה שיצרה את הניצול הזה והגנה עליו . אתם , המשכילים , יכולים לעמוד בצדו של המנצל , או בצדה של אחותנו . ואם אתם אמיצים במיוחד אתם יכולים לעמוד בינו ובינה , כך שהוא ייאלץ לעבור דרככם כדי להגיע אליה . זוהי , אגב , משמעותה של בחירה . כל אלה הן בחירות . אני מבקשת מכם לבחור בבחירה הזאת ! ( Dworkin , 1997 ) הזנות היא אחד הפשעים החמורים המתבצעים דרך שיגרה בחברה בת זמננו . כל עוד יש נשים המנוצלות בזנות לא ניתן לדבר על צדק , חירות ושוויון . הזנות היא פשע נגד זכויות האדם ופשע נגד נשים , היא מכרסמת בלבו של הצדק החברתי , וגורמת להפרה קשה של ערכי השוויון וכבוד האדם . לכן חובה על כל מדינה מתוקנת לפעול למיגור פשע הזנות , ולנקוט אמצעים מעשיים למיגורו , כמו חקיקה מותאמת והקמת שירותי טיפול שיסייעו לנשים להיחלץ מזנות ; ובד בבד לחתור לשינוי של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד