אתגר הטיפול בשורדות הזנות

אחר כך זרחה השמש ברוך וברחמים והאירה באור חדש את האימה והתקווה , וכל מי שהיה שם ביקש לו ניחומים בחסד ומסירות , סליחה ואהבה . רחל שפירא העבודה הטיפולית עם שורדות זנות היא קשה , סיזיפית ומחייבת את המטפלים להתמודד עם זוועות שנגרמו על ידי אנשים , ועם הקצנת הפתולוגיה של יחסי גברים ונשים בתרבותנו . המפגש הטיפולי מתאפיין בכך שהקושי של המטפלים לשמוע את החומרים הטראומטיים משלים את הקושי של המטופלות לזכור ולדבר על האירועים המצמררים . קושי מיוחד מתקיים ביחסים שבין מטפלת אישה ומטופלות שעסקו בזנות . הזנות מחדדת ומחריפה קונפליקטים של עצמאות ועצמאות כלכלית מול תלות ותלות כלכלית ( אשר מאפיינים עדיין את הרוב המכריע של נשים בחברתנו , ( וקונפליקטים של מיניות , זוגיות וכדומה , שקיימים אצל רוב הנשים בחברה . הסיפורים הקשים של הנשים נוגעים במקומות קשים , מכאיבים ולא פתורים אצל המטפלת , ועלולים לגרום לה להימנע מעידוד המטופלות לדבר על טראומות הזנות ועל הקשיים שמתקיימים בחייהן לאחר היציאה מהזנות ; או לחילופין , גורמים לה לנקוט עמדות נוקשות של גינוי המטופלת , אהדת יתר לא מאוזנת , או "הידבקות" בזעם , בייאוש ובחוס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד