השלב השלישי - טיפוח אני (self) חדש ופיתוח מערכות יחסים

ונ " מבידור מוכתם אל קשר חברתי מחודש" לאחר שהאישה השלימה עם העבר הטראומטי ניצבת בפניה המשימה של בניית חיים חדשים , עצמאיים , מאוזנים ובעלי משמעות . בשלב זה מתבססים הרווחים שהושגו בשלבים הקודמים של הטיפול , אולם עדיין יש עבודה רבה על בניית האני ובניית מערכות יחסים בריאות . זוהי משימה מורכבת במיוחד למי שנוצלו בזנות , הופקרו וחוו על בשרן את אחד הריטואלים האכזריים ביותר בחברה . התהום בין הנשים לבין החברה הנורמטיבית היא עמוקה ; החשדנות , הניכור והבוז הם הדדיים . הנשים מתקשות להאמין כי בעולם ייתכנו מערכות יחסים מיטיבות , והחברה מתייחסת אליהן בבוז ובדה הומניזציה . הנשים מביאות לתוך כל מערכת יחסים חדשה את הבושה , השנאה , הכעס וחוסר האמון שלהן , שצמחו בשל הניוון המוסרי שאליו נחשפו . מערכות היחסים שלהן אינטנסיביות , לא יציבות , ומתאפיינות ברמה גבוהה של קונפליקטים . עליהן ללמוד לבנות חיים חדשים בתרבות שונה בתכלית מן התרבות שעזבו . המשימה הזו מצריכה עבודה רבה של חינוך מחדש לנורמות חברתיות בריאות . "נורמליות"ו הנשים לומדות מחדש את המשמעות של מערכת יחסים זוגית , של יחסים בין הורים לילדים , של יחסי ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד