השלב השני - התאבלות ועיבוד הטראומה

" מטראומה דיסוציאטיבית אל זיכרון מוכר" הטראומות הקשות שלא עובדו במהלך השלב הראשון של הטיפול ממשיכות להשפיע בדרכים רבות על איכות חייהן של הנשים ופוגמות בתפקודן היומיומי . הן ממשיכות לסבול מהפרעות התנהגות ומקשיים . 20 ראו לדוגמה זליגמן וסולומון , . 21 . 2004 ראו לדוגמה . 22 Ramlow et al ., 1997 ; Goldberg , 1995 הרמן , . 23 . 1994 שם . ביחסים עם אחרים , שהם תוצאה של הסימפטומים הפוסט טראומטיים המורכבים . ההפרעות השכיחות נגרמות עקב ההפרעות הדיסוציאטיביות , ועקב הפרעות במערכות יחסים אינטימיות וביחסי מין , פלשבקים של הזנות , התקפי זעם ותוקפנות , התנהגויות מסוכנות של קורבנות חוזרת ( רה ויקטימיזציה ) וכדומה . הנשים מוצאות את עצמן לכודות בין שני העולמות . הן כבר לא שייכות לעולם העברייני , אולם לא מרגישות שנקלטו בחברה הנורמטיבית . פעמים רבות הן ממשיכות בהתנהגויות שקשורות לעולם הזנות , כמו הצורך לנקום בגברים , קיום קשרים מיניים ללא הבחנה עם גברים רבים , ולעתים אף תמורת תשלום או תמיכה כלכלית . רבקה נקייה מסמים ואינה עוסקת בזנות כבר שמונה שנים . במהלך השנים עבדה על משימרת השלב הראשון של הטיפול והצל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד