השלב הראשון בטיפול - בניית ברית טיפולית, ביטחון וייצוב

9 " מסכנות פתע לביטחון ואמון" המשימות המרכזיות של שלב זה הן ביסוס הפרמטרים לטיפול , התפתחות של קשר טיפולי וברית עבודה , ובניית ביטחון ויציבות יחסית בחיי המטופלת . נשים שמעורבות בזנות נוטות להסתיר זאת מפני המטפלים . הסודיות וההסתרה הללו הן המכשולים המרכזיים בביסוס הברית הטיפולית . היום כבר מתועדת היטב השכיחות הרבה של קורבנות חוזרת ( רה ויקטימיזציה ) בקרב נשים שנפגעו מהתעללות מינית בילדות , וגם הסיכון הרב שהן יהיו מעורבות בפורנוגרפיה או בניצול מיני מסחרי . על כן מומלץ , כי במהלך איסוף האינפורמציה השערתי של אנשי המקצוע הם יכללו שאלות ביחס לזנות . בתחילת הטיפול יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לסכנה הנשקפת לנשים בשלב היציאה מהזנות . יש לקחת בחשבון החמרה באלימות כאשר האישה מתכוונת להימלט מהזנות . זאת , בדומה לנשים הנפגעות מאלימות אינטימית , שהסיכון שלהן להירצח על ידי בן הזוג גובר כאשר האישה בוחרת לצאת ממערכת היחסים . חשוב לזכור שהזנות . 8 קורטואה , . 9 . 2004 הרמן , . 1994 נשלטת על ידי ארגוני פשע ואנשי העולם התחתון , ופעמים רבות האישה קשורה לבן זוג או סרסור שהוא אלים , עבריין ומסוכן . בשלב זה של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד