שירותים לטיפול בטראומות (Trauma informed services)

רוב הנשים העוסקות בזנות סבלו מטראומות קשות החל מילדותן . טיפול בנשים שסובלות מהפרעות פוסט טראומטיות מורכבות דורש התמחות מקצועית מעמיקה . אלא שברוב תוכניות הטיפול בעולם המיועדות לשורדות זנות , וברוב תוכניות הגמילה מסמים , חסרים . 14 הרמן , . 15 . 1994 שם , עמ' . 16 . 153 שם ; זומר , . 2004 מומחים לטיפול בטראומות מיניות ובהפרעות הדיסוציאטיביות הנלוות . לכן בספרות המקצועית מציעים להקים שירותים שתהיה בהם אפשרות להתייחס לטראומה גם כאשר חסרה המומחיות הנדרשת לטיפול מעמיק בטראומות . שירותים אלה צריכים להיות מצוידים בידע על אלימות כלפי נשים ועל ההשפעה של הטראומות . מטרותיהם הם כדלהלן : להכיר בכך שלמטופלות יש היסטוריה טראומטית , ולהכיר בקשר של ההיסטוריה הטראומטית להתמכרות ולזנות ; להימנע מטריגרים של הטראומה ; להתאים את התנהגות המטפלים ושאר הצוות לתמיכה ביכולת של הנשים להתמודדות ; לאפשר לניצולות לטפל בסימפטומים הטראומטיים שלהן באמצעות מתן אינפורמציה וחינוך ביחס לטראומה ; לתת את הדעת על כך שבשלב מסוים חשוב להפנות את האישה לפסיכותרפיה מותאמת , אולם בשלבים אחרים של הטיפול והגמילה ניתן להסתפק בתמיכה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד