תוכניות להפחתת נזקים

מודלים רבים בעולם מתבססים היום על השיטה של הפחתת נזקים , שזכתה לאחרונה לפופולריות באוסטרליה , בקנדה , בבריטניה ובהולנד , כמענה להתפשטות האיידס בקרב אנשים שמשתמשים בסמים ועוסקים בזנות . מטרתה היא להפחית את גורמי הסיכון להידבקות במחלה ( למשל , על ידי חלוקת מזרקים חד פעמיים או קונדומים , ( מתוך שיקול שגמילה מסמים או הפסקת העיסוק בזנות אינן מטרות ריאליות , לפחות בשלבים הראשונים . אחת הדוגמאות לתוכניות להפחתת נזקים היא , ( Prostitutes , Empowerment , Education and Resource Society ) PEERS שפותחה בקנדה ומנוהלת מאז 1995 על ידי נשים שיצאו מזנות " . Rabinovitch , 2003 . 11 Weincr , 1996 . 10 התוכנית מציעה שירותים לגברים , לנשים ולטרנסג'נדרים העוסקים בזנות , ללא קשר לרצונם לעזוב את הזנות . ממצאי המעקב אחר אנשים שפנו לתוכנית מראים , כי 86 % > מאלה שפנו לקבל עזרה קונקרטית נכנסו לבסוף לתוכנית של שיקום , חינוך ותעסוקה , ועזבו את הזנות . התוכנית ( Standing Against Global Exploitation ) SAGE היא דוגמה נוספת לתוכנית להפחתת נזקים . היא נוסדה בארצות הברית על ידי נורמה הוטלינג , שיצאה מהזנות . התוכנית מנו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד