קשיים בתהליך היציאה מהזנות וההחלמה

הנשים מתמודדות עם מחסומים רבים ו סכנה אמיתית הכרוכה בניסיון להיחלץ ממלכודת ה"אהבה" והאימה של הסרסורים ; העדר מקלט בטוח ,-והומלסיות התמכרות לסמים קשים או לאלכוהול ; העדר כישורי פרנסה וכישורי חיים נורמטיביים ; נידוי וסטיגמה חברתית , המקשים על השתלבות בחברה הנורמטיבית - במקרים רבים הנשים מבודדות חברתית ויש להן רק מעט קשרי משפחה או קשרים חברתיים . אחרי שנים של עבודה בזנות הנשים סובלות מהנזקים הקשים של הטראומה הנפשית והגופנית . רוב הנשים סובלות מהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת , ( Complex PTSD ) שביטוייה הם חוסר אמון עמוק בעצמן ובאחרים , הפנמת הזהות של זונה , הפנמת האובייקטיפיקציה של העצמי כאובייקט מיני , הזדהות עם המתעללים ( תסמונת שטוקהולם . ( הן גם סובלות מבעיות בריאות קשות . הנשים מפנימות את ההכחשה הרווחת בחברה ביחס לנזק שנגרם להן Farley et al ., 2003 . 1 מהזנות , והדבר מתבטא בתיעוב עצמי ובהפנמה של הסטריאוטיפים המרעילים על הזנות . הן חשות ייאוש וחוסר אמונה ביכולתן להשתקם ולחיות חיים משוחררים מניצול . הן מתנסות בהרבה מחסומים שמונעים מהן לפנות לשירותים החברתיים לקבלת סיוע , בדומה לאוכלוסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד