הדיסוציאציה בשירות היחיד

" להרוג את הנפש ולהשתמש בגוף בלי הנפש" בשנים האחרונות החלה להתפתח ההבנה , שהיכולת הנפשית והפיסית 6 לעסוק בזנות מתבססת על מנגנונים של ניתוק מהגוף ומהנפש . ' אותם מנגנונים דיסוציאטיביים שנוצרו כתוצאה מהטראומות בילדות מהווים . 16 Kiurt . 2002 . 15 Chefetz , 2006 . 14 Ross . Farley , & Schwartz , 2003 . 13 גור , Farley , 2003 ; 2004 פרה דיספוזיציה לעיסוק בזנות . ואילו הזנות , בהיותה טראומה קיצונית ומתמשכת , מחריפה את המנגנונים הדיסוציאטיביים . שכיחות גבוהה של הפרעות דיסוציאציה נמצאה בשנים האחרונות 7 בקרב נשים שעוסקות בזנות . ' הפרעות אלה הן הבסיס המרכזי ליכולתן הנפשית והפיסית של הנשים לעסוק בזנות . הן התפתחו כתוצאה מההתעללות המינית בילדות , והוחרפו כתוצאה מהאלימות וההשפלה במהלך העיסוק בזנות . על מנת לעמוד בסבל מפעילות הנשים מנגנונים דיסוציאטיביים , כמו ניתוק מהגוף ומהנפש ( דה פרסונליזציה , ( ניתוק רגשי , אמנזיה , דה ריאליזציה וכדומה . מנגנונים אלה פועלים כמחסום והגנה מפני הכאב הפיסי והנפשי , מפני 8 ההשפלה , הביזוי והפחד . ' הם שכיחים בקרב נשים בכל סוגי הזנות : במכונים , בשירותי ליווי , במ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד