היציאה מהזנות - חיים על קו התפר

נשים שמצליחות לצאת מהזנות ולשקם את חייהן נמצאות במצוקה במשך שנים רבות . למרות שהצליחו להיגמל מסמים ולהפסיק לעסוק בזנות , הבעיות הנפשיות הקשות שקדמו לכניסה לזנות והוחמרו במהלך העיסוק בזנות ממשיכות ללוות אותן לאחר היציאה ממנה . הן ממשיכות לסבול מסימפטומים פוסט טראומטיים קשים : קושי בביסוס יחסים מיטיבים עם בני זוג ועם אחרים , קשיים ביכולות האמהיות שלהן , קשיים כלכליים ותעסוקתיים , ובעיות בריאות קשות , פיסיות ונפשיות , על רקע הפגיעות שנגרמו להן בזנות . גם לאחר שנים של שיקום חיות נשים אלה על קו התפר בין חיים נורמטיביים לחיים שוליים , והן בסכנה גדולה של מעידה וחזרה לשימוש בסמים ולזנות . הן נחשפו לצביעות ולאכזריות האנושית , ואין תימה שהן מתקשות לתת אמון , לבטוח ולבנות קשרים אינטימיים . הן סובלות מפגיעות קשות בכישורי עבודה ולימודים , בעיקר על רקע קשיי קשב וריכוז , שהם תוצאה של ההתעללות בילדות , וחסרות להן יכולות בסיסיות החיוניות להישרדות . רובן אמהות חד הוריות , ונוסף למשימה הקשה של החלמה וריפוי מטראומות הזנות הן צריכות גם לדאוג לפרנסת ילדיהן . לעתים המאבק הוא יומיומי . לעתים הן נופלות חזרה לס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד