פרק שני חוויית העיסוק בזנות

פרק זה מתבסס על מחקרי , שעסק בחוויה של נשים שעסקו בזנות רחוב בישראל , וגם על ניסיון קליני ממושך שלי בעבודה טיפולית עם נשים שעסקו בזנות , במסגרת שירותי טיפול ושיקום לאסירות משוחררות . במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק עם שמונה נשים שעסקו בזנות רחוב , והן תיארו חמישה ממדים עיקריים של העיסוק בזנות : הילדות , שלב הכניסה לזנות , שלב העיסוק בזנות , כיצד הן תופסות את העיסוק בזנות , וכיצד הן תופסות את חייהן לאחר היציאה מהזנות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד