הארוטיזציה של יחסי שליטה־כניעה

היסטוריה משונה יש לחקר הטראומה הנפשית - היסטוריה של אמנזיה אפיזודית [ ... ] הנושא מעורר מחלוקת עזה כל כך עד כי לפעמים מוטל עליו חרם . שוב ושוב הוליך חקר הטראומה הנפשית אל מה שאין להעלותו על הדעת והתנפץ אל שאלות יסוד של אמונה . ( הרמן , ( 1994 תופעת הזנות נמצאת על קצה הרצף של אלימות בחברה כלפי נשים , נערות וילדות , והספרות המקצועית העוסקת בחקר טראומת הזנות נמצאת כיום במצב שבו נמצא לפני כשלושים שנים חקר האלימות והאלימות המינית בחברה כלפי נשים וילדות . רק מאמצע שנות ה , 70 כתוצאה מגל הפמיניזם של שנות ה 60 וה , 70 אשר שבר את הבידוד ההיסטורי של הנשים , החלו נשים ממקצועות בריאות הנפש לחקור , לתעד ולהמשיג את הממדים המגפתיים של האלימות כלפי נשים , ואת משמעות הנזקים הנפשיים הקשים שנגרמים בעטיים . עד לשלב זה היה היחס לטראומות האלימות יחס של התעלמות , השתקה והכחשה אשר רווח בציבור הרחב , וחמור מכך , גם בקרב אנשי המקצוע במקצועות בריאות הנפש . האמצעי המעשי שדרכו התפשט הפמיניזם בעולם המערבי היו הקבוצות להעלאת המודעות . היו אלה קבוצות קטנות ללא מנחה מקצועי , שהשתתפו בהן מיליוני נשים בעולם המערבי . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד