גיל הכניסה לזנות

רוב הנשים נכנסות לזנות בגיל צעיר מאוד , שהוא מתחת לגיל ההסכמה לקיום יחסי מין על פי החוק . עובדה זו מעידה על הנסיבות של הכניסה לזנות , שכן הגיל הצעיר מעיד שלא ייתכן שמדובר בבחירה חופשית או לגיטימית . Dworkin , 1997 . p . 12 . 24 Silbert & Pines , 1983 . 23 Finkelhor , 1990 . 22 מחקרים שונים מצאו גילים שונים לכניסת נשים לזנות : הוועדה לבחינת ניצול מיני מסחרי של קטינים בישראל ( נפתלי ובקשי , תשנ"ז , ( דיווחה , כי קיימת ירידה בגיל הנערות המנוצלות כזונות על ידי בוגרים - עד גיל 11 . 12 מחקרים בסן פרנציסקו מצאו כי הגיל הממוצע לכניסת נשים לזנות הוא . 13 מחקר על 82 מתבגרות מצא , כי הגיל 26 הממוצע הוא , 14 . 1 ובערך 89 % מהמדגם נכנסו לזנות לפני גיל . 16 במחקר על 50 נשים שהגיעו לכלא עקב זנות נמצא , כי הגיל הממוצע 7 ב הוא . 18 מחקר נוסף על נשים שישבו בכלא מצא כי הגיל הממוצע הוא . 20 . 9 במחקר בלונדון במהלך שנות ה 90 נמצא , כי הגיל הממוצע הוא . 19 . 2 דלה מצאה , כי הגיל הממוצע לכניסת נשים 3 לזנות הוא " . 1 9 . 4 ניתן אפוא לראות , כי למרות השוני במחקרים , הגיל הממוצע של כניסת נשים לזנות הוא בגבול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד