מופקרות נשים בזנות

U E I K I F ענת גור מופקרות נשים בזנות ענת גור מופקרות נשים בזנות 5 א 1 ום הוצאת הקיבוץ המאוחד Anat Gur Women Abandoned  אל הספר
הקיבוץ המאוחד