2. הטיפול בילד

חלק מן העקרונות הטיפוליים נוגע ישירות בילד בעל נטיות ההתאבדות . יש לישם עקרונות אלה בין אם הטיפול נעשה במערכת המשפחה , ובין אם הוא נערך בפגישות האינדיווידואליות עם הילד . להלן מספר עקרונות ספציפיים לטיפול בילד . הענקת חוויה מתקנת על ידי המטפל מספר מחקרים העוסקים במבוגרים שעשו ניסיונות התאבדות ( 172 ) מרמזים , כי אנשים אלה סובלים מחסך ממושך בסיפוק של צרכים בסיסיים . יש להם ביטויי ערגה חזקים להזנה רגשית ולתלות . נטיות כאלה באות לידי ביטוי ברור גם אצל ילדים בעלי נטיות התאבדות . הם מגיבים בהיענות מיידית למגע פיסי , מתקשרים ונענים כמעט לכל רמז של קבלה וחיבה מצר המטפל . הם שמחים ליצור קואליציה עם המטפל , מקבלים באהדה רבה את הגנתו נוכח התקפות המשפחה , ולעיתים אף נוטים לתבוע תשומת לב יחודית על חשבון בני המשפחה האחרים . אם הילדים מגלים את נטיותיהם ההרסניות תוך כדי הטיפול , הם נהנים הנאה רבה מאוד מן העמדה האקטיבית פיסית מצד המטפל במניעת התנהגות כזו . הם עשויים לחזור עליה דווקא כדי לקבל את תגובתו האיכפתית והדאוגה . רבים מילדים אלה אינם זוכים לתגובה דומה מצד ההורים בשעת האיום בפגיעה עצמית . התנהגו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן