א. הערכת הסיכון

תהליך ההערכה צריך להתבסס על מקורות מידע שונים ומגוונים , כדי לשרטט תמונה משוערת על הכוחות הפנימיים של משיכה ודחיה כלפי החיים והמוות . ההערכה צריכה להתבסס על חוויות חיים ועל התרשמויות בתחומים שונים , שיכולים להעיד על כוחות ההתמודדות של הילד , על הישגיו , על הקשרים והסיפוקים החברתיים שלו , על סוג התמיכה שלו ומקורותיה , סוג הקשרים עם המבוגרים , מקומו המיוחד במשפחה , תדמיתו העצמית , דרך התמודדותו עם תיסבולים , שליטה על דחפים , סוג הקונפליקטים שהוא מתמודד עימם , מידת החרדה והתוקפנות שלו , פתיחותו הרגשית , הרגשות שהוא מעורר בזולת ועוד . הרשימה יכולה להקיף , למעשה , את כל הממדים של התיפקוד הרגשי . להלן אתמקד במספר גורמים , הנראים כבעלי השפעה קריטית על יצירת נטיות להתאבדות , או כסימנים רגישים . חלק מגורמים אלה קשורים לחיי המשפחה וחלקם לילד עצמו . אתבסס על הדיונים השונים בפרקים הקודמים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן