ציור 5 ציורה של ילדה כבת 12 המבטא חלק מן הסימנים הספציפיים לנטיות התאבדות: מחיקת דמות האני וקווי חיתוך במקומות שונים בגוף.