ז. הבעיה הבלתי פתירה

בחלקו האחרון של הפרק תוצג השערה , שאני מאמין כי היא יהודית להתאבדות בילדים , ובשינויים מסוימים ניתנת לישום גם על מבוגרים . זוהי השערתהבעיה הבלתי פתירה . מושג זה הוזכר כבר על ידי אחרים בקשר להתאבדות , אולם הוא טרם הוגדר כיאות , וגם הדרך שבה הוא משפיע על התנהגות אובדנית לא תוארה במפורט . המושג "בעיה בלתי פתירה" אינו מייצג בהכרח גילוי של דינאמיקה בלתי מוכרת בהתאבדות . צדדים מסוימים של הבעיה הבלתי פתירה יכולים להיות מסווגים תחת כותרות אחרות של דינאמיקה פסיכולוגית , בגון : המסר הכפול , מילכוד , קשרים סימביוטיים . 'ובו חלקים אחרים של הבעיה הבלתי פתירה עוסקים במושגים פחות שכיחים ופחות ידועים . היתרון של המושג טמון במספר גורמים : בעיה בלתי פתירה במציאות חייו של הילד עלולה ליצור באופן ישיר נטיה להתאבדות בכך שהיא מעוררת רגשות ומצבים נפשיים , שנמצאו שכיחים אצל הנוטים להתאבד : יאוש , דיכאון , נוקשות במציאת פיתרונות , דחיה . 'ובו כן יש למושג כוח תיאורטי בכך שהוא יכול להבחין מתי מצב מסוים עלול להוביל להרס עצמי , ומתי לא . למשל , מתי עלולים גירושי הורים להיות הרסניים , ומתי הם יוצרים מצב שקל יותר להס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן