ו. המודל המחקרי — שלוש השערות

כאשר משלבים את הידע המחקרי והקליני , שהוצג בפרקים השונים , אפשר לנסח שלוש השערות מחקריות לגבי התאבדות אצל ילדים . ההשערה הראשונה מניחה , כי ההתאבדות היא תוצאה של גורמים ספציפיים , המביאים ישירות למעשה . השערה זו מנסה לקשור את הגורמים הספציפיים דווקא להתאבדות ופחות לתופעות פאתולוגיות אחרות . כל גורם בפני עצמו עלול להוביל אל אותה תוצאה דרך תהליכים מתווכים שונים . כך , למשל , קיימת השערת הבית ההרוס , או המשפחה המתפוררת . ההסבר הוא , שמצבי חיים כאלה גורמים אי ביטחון , תחושת הינטשות , תחושה של דחיה עזה כלפי הילד , ואלה משאירים , בסופו של דבר , מישקע של חוסר הערכה עצמית וביטחון עצמי מעורער . זאת ועוד , הבית ההרוס גורם לכך שהילד הוא נעדר הכוונה , משופע בקונפליקטים והופך למדוכא , ולכן מגיע אל מעשה ההתאבדות . דוגמה אחרת היא ההשערה , כי דיכאון ונטיות התאבדות אצל הורים גורמים להתאבדות אצל הילדים דרך תהליכי הפנמה , הזדהות ורכישת נקודת מבט פאסיבית על העולם . הפיתרון של התאבדות הוא פיתרון משפחתי מקובל , בהיעדר מנגנוני התמודדות אחרים . עוד דוגמה היא ההנחה שההזנחה וההכאה הפיסיות מעוררות בילדים קונפליק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן