הגרעין הסאדיסטי־מאזוכיסטי — פורמן

גם פורמן ( 154 ) יוצאת מן הזרם הפסיכואנליטי , אך היא מנסה לתת להתאבדות ילדים הסבר שאינו מבוסס על רגשות אשמה ההופכים תוקפנות חיצונית לפנימית , וגם לא על הפחד מפני אובדן שליטה דחפית . לפורמן הסבר פסיכואנליטי מרתק : ההתאבדות היא תוצאה של התגבשות נטיה סאדיסטית מאזוכיסטית , המביאה להרס עצמי . גרעין סאדיסטי מאזוכיסטי זה נובע מהיווצרות עיוותים נפשיים משני כיוונים : עיוות בביטוי הדחף היצרי המיני , ועיוות בביטוי האהבה העצמית הגופנית . הפגם הראשון טמון במיזוג משונה בין ביטוי מיני ולבין ביטוי תוקפני , באופן שהתוקפנות כלפי העצמי או כלפי הזולת מעוררת גם התרגשות מינית ומביאה לפורקן מיני . בלומר , עצם פעולת הפגיעה העצמית מהולה באקסטאזה מינית ובהנאה . מיזוג כזה בין דחפים מצוי כמעט אצל בל ילד כביטוי נורמאלי , אך הוא מוגבל לשלבי ההתפתחות הראשוניים ביותר . אולם נסיבות חיים מסוימות עלולות לגרום לכך שהמיזוג הדחפי הזה יישאר בצורתו הקדומה , ואף תחזק . יחסים אמביוולנטיים מצד הורים כלפי ילדיהם , הממזגים רחיה קיצונית ואהבה , ענישה קיצונית וקבלה , תורמים להיווצרות נטיה הממזגת הנאה וכאב . גילויי אהבה הבאים עם השפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן