פרק ז' המשפחה והילד האובדני

בפרק זה אתמקד על התאבדות של ילדים מנקודת מבט תוך משפרותית . לפני הריון התאורטי , אשרזור חלק מימיה האחרונים של נערה שהתאבדה ומעט מחיי משפחתה , כפי שהתקבל בטיפול במשפחה השכולה . תמונה זו מאפשרת ראיה קרובה של תהליכים שנרמזים גם במשפחות עם ילדים קטנים יותר . איני מתיימר לתת כאן תאור מהימן של חיי המשפחה כפי שהיו טרם האסון . מובן שאני מתייחס בעיקר לתהליכים שבצבצו מרקמת חיים מקיפה ואשר נראו לי כחשובים להבין את שאולי לא ניתן להבנה . במובנים רבים משפחה זו יוצאת דופן בהשואה למשפחות שארעה בהן התאבדות . היתה בה שמחת חיים , דאגה ומסירות . המסר מהארוע הקשה הועבר על ידי האבא אם" : זה קרה במשפחה שלנו ואם זה קרה לבת שלנו , סימן שכל משפחה צריכה להזהר . אם אתם רואים סימן של מצוקה בילדים , תרעישו עולמות כדי לעזור להם . " !  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן