תפיסת המוות מנקודת־מבט גילית

עד כה נראה כי רוב החוקרים טוענים , שההתפתחות ההכרתית היא היא האחראית להבנת מושג המוות , ולא הגיל . אולם סקירה עדכנית ( 104 ) מבהירה , כי אומנם קיים קשר הדוק בין ההתפתחות ההכרתית על פי ההגדרה של פיאז'ה לבין תפיסת המוות , אך יש גם מימצאים רבים סותרים . ההתפתחות ההכרתית נמדדה בררך כלל על פי תפקידים של בדיקת היכולת לשימור החומר ולתפיסת הזמן , ואין תמיד התאמה בין המיבחנים השונים האלה ובין הבנת מושג המוות . כמו כן אין התאמה כה גדולה בין התפתחות הכרתית לבין תפיסת המוות , כפי שסברו בתחילה . דווקא המחקרים המתמקדים בנושא זה מנקודת מבט גילית נראים ברורים יותר . רובם קובעים , כי בגיל שבע מתחילה הבנה בוגרת של מושג המוות . קיימת כעין התפתחות הדרגתית עד גיל שבע , ובגיל זה יש כאילו תובנה פתאומית של כל מרכיבי מושג המוות . דוגמה בולטת למחקר על הקשר בין גיל לבין תפיסת המוות הוא זה של קיין 06 , 105 ) ו . ( חוקרת זו בדקה את מושג המוות של ילדים בני גילים 3 . 12 היא אספה את הנתונים בעזרת ראיונות פתוחים , אחר כך ניתחה את ההקלטות על בסיס עשרה תת מושגים של המוות . מימצאי מחקר זה הם מאלפים . ילדים בני שלוש הבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן