ההתפתחות ההכרתית של הילדים ומושג המוות

אחד הניסיונות הראשונים לתת תמונה כללית של התפתחות מושג המוות בתוך התפתחותם הכללית של ילדים נעשה על ידי מרכז גזל בארה"ב . ( 98 ) הרשימה הבאה מפרטת את שלבי ההתפתחות על פי גילים , 96 ) עמוד : ( 73 גיל 3 — 4 הבנה מועטה של המוות , או היעדר הבנה מוחלט . גיל — 4 שימוש מוגבל ומעורפל במושג המוות . המוות אינו מעורר תגובה רגשית , אף שהילד יכול לבטא את הרעיון שהמוות קשור בעצב ובצער . גיל — 5 מושג המוות מפורט יותר , עובדתי , מדויק יותר ; העמדה בלפי המוות היא ענינית ולא רגשית . הילד מכיר בסופיות המוות , כמו באי יכולתו של המת לנוע . עדיין המוות נתפס כמצב הפיך , וההתמקדות היא בצדדים הגופניים פיסיים . גיל — 6 כאן קיימת מודעות חדשה למוות . הילד מתחיל להגיב עליו באופן רגשי . ניכרת דאגה ביחס למוות של קרובים , ביחוד האם . הוא מגלה סקרנות לגבי הסיבות למוות ומקשר אותן לרצח , למחלה , לזיקנה ולתאונות . כן יש לו ענין בטקסים הקשורים במוות , בהלוויות ובקבורה . המוות הופך מקור להטרדה . עדיין אינו מאמין שהוא עצמו ימות . גיל — 7 תפיסת המוות יותר מציאותית . הילד ממשיך להתעניין בסיבות ובטקסי מוות . הדגש על מוות של ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן