מספר 4 עיור של מתבגרת המבטאת את תפיסתה את המוות — התמזגות האני עם הטבע.