מושגים ותהליכים הכרתיים הקשורים בהבנת מושג המוות

בדי להבין את כל המרכיבים שהוזכרו לעיל , יש צורך ברכישת מספר מושגים המהווים בסיס לרכישת מושג מופשט כמו המוות . כן יש הכרח בבשלות של תהליכים הכרתיים מסוימים , המכשירים את הילד הצעיר לקליטת מושג המוות . להלן נתיחס למושגים ולתהליכים אלה . . 1 מושג הזמן לשם הבנת תהליכים כמו זיקנה , סיבתיות ואי הפיכות , יש להבין תחילה את מושג הזמן . המרכיב החשוב כאן הוא ההכרה כי הזמן זורם בכיוון אחד , מן העבר דרך ההווה אל העתיד . זרימת הזמן היא חד כיוונית ובלתי הפיכה . הזמן הוא אובייקטיבי , בלתי תלוי במצבנו הנפשי ובמישאלות שלנו . הקצב האובייקטיבי של הזמן שונה מן הקצב הסובייקטיבי שלנו . מחקרים ותיאוריה על התפתחות ילדים מצביעים על כך שתפיסת הזמן של הילד בשנות חייו הראשונות היא מחזורית וסובייקטיבית . ( 94 ) הילד מכיר מחזורים שונים בחייו , מחזורי רעב ושובע , שינה וערות , יום ולילה , שבוע שבא ויוצא וכדומה . באמצעות חוויות אלה נוטה הילד לתפוס את הזמן ולהתיחס אליו כחוזר על עצמו . היום נעלם עם ערב , ואותו יום חוזר עם בוקר . מבחינה זו יש גם דימיון בין התהליכים הפנימיים של רעב ושובע , שינה , עיכול לבין מה שנראה לו כמח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן