מושג המוות — אספקטים קוגניטיביים

מושג המוות הוא מורכב ביותר . מגדירים את המוות כהפסקה מוחלטת של כל תיפקודי החיים הביולוגיים , שבאה בסופו של תהליך התפוררות הדרגתי טבעי , או בתוצאה מפגיעה מאסיבית במרכזי החיים . זהו תהליך אוניברסאלי הכרחי ובלתי הפיך . הגדרה זו מורכבת ממספר מרכיבים י ו . הכרת המלה מוות האם ילדים יודעים מה משמעות המלה מוות כמושג ? האם כאשר הילד אומר את המלה מוות או מת , הוא מבטא איזו תופעה שהוא מכיר , או בעצם רק חוזר מוכנית על מלה ששמע מפי מבוגרים ? לעיתים קשה מאוד לעמוד על הבחנות כאלה , ביחוד אצל ילדים צעירים מאוד . דוגמה מהקשר אחר יכולה להבהיר את הכוונה . אמו של ניב , ילד בן שלוש , פנתה אליו וביקשה שיספר לשכנה מה יקרה מחר . ניב עונה : " מחר הולכים . "לרופא האם : "למה הולכים לרופא " ? ניב : "כי צריך לעשות לי . "ניתוח שואלת השכנה הסקרנית 1 "ניב , מה זה ניתוח " ? ניב : " לא . "יודע השכנה מנסה שוב : "מה יעשו לך בניתוח " ? וניב עונה : " כלום לא יעשו לי . "בניתוח ממבט ראשון נראה אפוא כי ניב פשוט חוזר באוזני השכנה על המלה כפי ששמע אותה מהוריו , אך היא חסרת משמעות בעיניו , ולכן אולי גם אינה מעוררת חרדה . אולם המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן