לחצים להצלחה ולהישגים בבית־הספר

לעיתים קרובות קושרים את ההתאבדות לכישלונות בתחומים שונים , וביחוד בתחום האקדמי . נתוני מחקרים מראים , כי שיעור ההתאבדויות בקרב סטודנטים באוניברסיטה גבוה בהרבה מאשר בקרב קבוצות גיל מקבילות שלא מן האוניברסיטה . ( 92 ) לחץ להצלחה בבית הספר , או כישלונות בבית הספר , מזוהים כאחד מגורמי ההתאבדות . לעיתים קרובות מציינים זאת הילדים עצמם כסיבה ליאושם . ברם , למעשה התמונה מורכבת יותר . ילדים ומתבגרים שניסו להתאבד נמצאו דווקא כאינטליגנטים מעל לממוצע בני גילם 5 ) ו , ( או לפחות אינם נופלים מהם , ( 54 ) ויש לראות את ההכללה על כישלונות בבית הספר בגורם בהתאבדות , מנקודת מבט יחסית . תלמיד מצטיין מתייחס לירידה קלה וזמנית בהישגיו ככישלון מוחלט , ביחוד אם הוא בעל סטנדרטים גבוהים ביותר , וכאשר הערך העצמי שלו מבוסס בעיקר על הצלחה אקדמית . אך אפילו במקרה בזה נראה , כי אין להתיחס אל הכישלון בבית הספר כאל גורם דינאמי ראשי בהתאבדות , אלא באל גורם מסייע . יתכן , כי תנאים מסוימים גורמים למאוויי ההתאבדות ולירידה בלימודים כאחד . כך , למשל , אובדן , אבל או גירושין עלולים להיות במצבים מסוימים גורמים להתנהגות אובדנית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן