ציור 3 קטע ממכתב איום בהתאבדות של ילד בן עשר. תוכן המכתב והמילים בהן משתמש מבטאים היטב את עולמו הפנימי: "די, לא יכול ‭,"יותר‬ "נמאס ‭,"לי‬ "הייתי רוצח ‭,"אותו‬ "שונא ‭."אותם‬