השטעת האובדן על נטיות התאבדות

מהם אפוא מהלכי הנפש באובדן , וכיצד הם עלולים להביא להתאבדות ? יש כאן כמה תהליכים משוערים . תהליך אחד קשור לענין דחף ההתקשרות או ההיצמדות . ( Attachment behaviour ) העיון המעמיק והרחב ביותר בנושא זה נעשה על ידי בולבי ( ו . ( 87 , 86 , 3 חוקר זה קובע , כי ההתקשרות אל הדמות האימהית מקורה ביולוגי תורשתי , ולמעשה היא אינסטינקטיבית . זוהי התנהגות שעוצבה במהלך האבולוציה . התינוק חש מוכנית צורך להתחברות ולהיצמדות אל האם . צורך זה מקורו בפחד הקדום מסבנת חיות טורפות , ולמעשה מבטיח את הקיום הפיסי של התינוק . הגורמים העיקריים , המווסתים התנהגות של היצמדות , טמונים במידת המוזרות בסביבה חדשה , בחדירת גורמים מאיימים ובמידת הזמינות וההיענות של הדמות המגינה להתחברות אל הילד הרך . יש בנו , ילדים כמבוגרים , חרדת נטישה בסיסית מחד גיסא , וצורך התחברות מאידך גיסא , אלה מלווים את בני האדם ואת החיות לאורך כל החיים . גישה זו שונה במהותה מכל התיאוריות האחרות , המסבירות את עיצוב הקשר שבין התינוק לאמו . רוב הגישות האחרות הן פסיכולוגיות במהותן . הן רואות בהיצמדות התינוק לאמו התנהגות שמקורה במניע משני , הבא בעיקבות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן