הטראומה הראשונית

באחרונה התפרסם מחקר שמימצאיו הבלתי צפויים מעוררים ענין רב . החוקרים סלק ועמיתיו ( 78 ) סוללים את הדרך להנחה בדבר היווצרות הגרעין של הרס עצמי כבר בלידה : תהליך הריון ולידה פגומים מוליד נטיה להתאבדות בגיל מאוחר יותר . במחקר נאספו נתונים מתוך התיקים הרפואיים של 52 מתבגרים שהתאבדו , והישוו אותם למתבגרים שנולדו באותו בית רוולים מיד לפני או מיד אחרי מתבגר שהתאבד . הנתונים שנאספו בללו מידע על צורת ההשגחה הרפואית בזמן ההריון , מחלות האם , בעיות בלידה , גיל האם , מצבה המשפחתי , ההיסטוריה של הלידה , מהלכה ועוד . נמצא , כי קבוצת המתבגרים שהתאבדו נבדלה באופן משמעותי מן האחרים בשלושה גורמים : הזנחה רפואית בזמן ההריון ; מחלה ברונית של האם ; וקשיי נשימה של התינוק בזמן הלידה , שנמשכו בשעה ויותר . קשיי הנשימה היו בעלי עוצמה כזו , שאלמלא המיכשור הרפואי לא היו התינוקות נשארים בחיים . כ 60 ° / 0 מן המתבגרים שהתאבדו סבלו לפחות מאחת הבעיות האלה , בהשוואה ל 11 . 5 ° / 0 בקבוצת ביקורת אחת ו 19 . 3 ° / 0 בקבוצת ביקורת שניה . הרעיון המתבקש לכאורה מנתונים אלה הוא , שמעשה ההתאבדות של מתבגרים הוא תהליך גורלי וב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן