גורמים קונסטיטוציונליים

בשנים האחרונות התרכזו הניסיונות למצוא בסיס תורשתי להתאבדות בהשוואת תאומים זהים , שגדלו באותה סביבה משפחתית לעומת כאלה שהורחקו זה מזה . אולם מן המחקרים שבוצעו עד היום אין אישוש לסברה שקיים מקור תורשתי ישיר להתאבדות . במו בנושאים אחרים , חוזר הדיון אל השפעת גורמים משפחתיים וסביבתיים כאלטרנטיבה להסבר התורשתי . עם זאת , יש גורמי אישיות שבסיסם הוא , כנראה , ביולוגי והמופיעים בשכיחות גבוהה אצל הנוטים להתאבדות . אחד מגורמי אישיות אלה היא הסוגסטביליות — מידת הפתיחות להשפעה של גורמים חיצוניים . בני אדם שונים אלה מאלה במידה שבה הם מוכנים לוותר על השליטה הפנימית בהתנהגות ולהעבירה לכוח חיצוני בעל סמכות , ללא שיפוט וללא ביקורת עצמית . אנשים סוגסטביליים נוטים להיסחף אחרי דמות סמכותית או אחרי המון סוער , כשהם מתמזגים בזרם הכללי בהתלהבות רגשית . אחרים מושפעים מדרך המחשבה והשיכנוע ההגיוני של דמויות סמכותיות . בהתאבדות אפשר לראות את השפעת הסוגסטביליות בכמה צורות . אחת מהן היא תגובת שרשרת שהתאבדות אחת עלולה ליצור . יש אומנם חילוקי דעות בקרב חוקרים לגבי התופעה , אך במקרים אחדים היא הודגמה בפועל . במחקר שנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן