היעדר גמישות בחשיבה

המבוגרים המנסים להתאבד חסרים גמישות מחשבתית ( ו ו . ( למונח זה כמה פנים . האחד הוא חוסר היכולת להסתכל על מצב נתון באור חדש , או מוגבלות ביצירת פיתרונות חדשים לבעיה . צד אחר מתבטא בחשיבה הדיכוטומית של שחור לבן , ללא גוני ביניים . יתר על כן , באופן עקבי נוטה המדוכא ואף בעל הנטיות להרס עצמי , להתיחס תמיד לאפשרות השלילית ביחסו אל עצמו ואל העולם . בדרך בלל , אדם נוקשה בגישתו הוא גם קיצוני באמונתו השלילית על העולם . עיוותי חשיבה נוספים כוללים : ( 1 נטיה להכללת יתר , כלומר הסקת מסקנה על סמך מקרה בודד או מיעוט מקרים , והכללתם לטווח רחב של ארועים או ציפיות לארועים . ( 2 הסקה שרירותית , כלומר הסקת מסקנה ללא ראיות מתאימות להוכחתה . ( 3 המשגה סלקטיבית , המשגה או תיאור המצב על בסיס של איפיון חלקי ושולי , ללא התיחסות להיבטים אחרים . ( 4 הפרזה והמעטה , כלומר הפרזה בחשיבותו של ארוע שלילי , וביטול משמעותו של ארוע חיובי באקראי בלבד . ( 69 ) תפיסה וחשיבה כאלו מאיצות את ההידרדרות אל תחושת חוסר המוצא . הן מותירות את הפרט נואש מול בעיות ולחצים , נעדר יכולת למצוא פיתרונות . אפשרויות הפעולה שלו מצטמצמות לנקוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן