ציור 1 קטע מציורו של ילד בן עשר המתאר איום התאבדות וגם את האמצעי שהוא עלול לנקוט. בתחתית הציור מרמז הילד על תפיסתו את התוצאות האפשריות של המעשה.