הגישה הפנומנולוגית של שניידמן

הגישות החדשניות זנחו את דרך הישום של תיאוריות כוללניות בתחום הספציפי . במקום זאת הן מתמקדות בדראמת ההתאבדות עצמה דרך המחקר , התצפית והמיפגש עם אנשים ששוקלים התאבדות . גישה זו מגולמת בעבודתו של שניידמן . ( 11 ) חוקר זה מביא את עצמו ישירות אל לב סצינת המוות באמצעות ביקורים במקום הארוע ובמכונים הפאתולוגיים , ניתוח מכתבי ההתאבדות , ניסיונות לשחזר בפועל את הרגעים האחרונים של המתאבד , ישיבות ארוכות עם אנשים שניסו להתאבד על ידי מעשה קטלני וניצלו , וכן מיפגשים עם האנשים המשמעותיים ביותר בחייו של המתאבד . באמצעים בלתי שיגרתיים אלה הוא מנסה להיכנס אל עולמו הפנימי של האדם שעומד על סף המוות . שניידמן מסתכל על תופעת ההתאבדות דרך שלושה מוקדים חווייתיים : סגנון החיים , העולם הרגשי הפנימי והתפיסה והחשיבה של המתאבד . סגנון החיים מאופיין במה שהוא מגדיר כסגנון של עוינות כלפי העצמי וכלפי העולם uxnnrr . ( inimicality ) אינו אוהב את עצמו , גישתו שלילית באופן עקבי , הוא אינו יכול להנות מעצמו ומן הסובבים אותו . הוא מסוכסך עם עצמו ועם סביבתו . הוא מחליף עבודות , חושף עצמו לכישלונות , נוסך את הפסימיות שלו בכל מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן