ב. תיאוריות וגישות לתופעת ההתאבדות

כמו בכל דיון עיוני בפסיכולוגיה , אפשר להבחין גם כאן בין גישות או נקודות מוצא עקרוניות בהסבר התופעה . אביא כאן בקצרה אחדות מן התיאוריות , חלקן משום מרכזיותן בפסיכולוגיה וחלקן משום הנגיעה הישירה שיש להן בנושא ההתאבדות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן